《TOUCH》

Update 28th Oct

Font : L M S
- 2022-11-04
Các siêu sao thân mến, Để có được một môi trường chơi game hoàn hảo và ổn định, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì vào Ngày 28 tháng 10, 2022, từ 18:30 - 20:30 (UTC+8). Nội dung cập nhật: 7 bài hát mới: Mirafleur; Salvation; Meant to be; NEMESIS; A Midsummer Night‘s Dream; Wandering into Dreamland; New World Trứng mới: Luming Primary Color; Fantasy Primary Color Resale trứng cũ : Xmas Night; Lunar; 2018 Summer Holiday; hãy kiểm tra ngay!! Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè của bạn, cảm ơn bạn đã ủng hộ.