Tải về MiniClient phiên bản (Nhanh) chính thức của TOUCH (8M)

Hướng dẫn cài đặt: Dung lượng nhỏ và ổn định hơn, đề xuất sử dụng để chơi game. MiniClient phiên bản nhanh có tốc độ vào game nhanh hơn phiên bản thường.
Supports Windows 2000/2003/XP/Visa/7
Kích thước phần mềm : 8MB

Tải về MiniClient phiên bản chính thức của TOUCH (8M)

Hướng dẫn cài đặt: Dung lượng nhỏ và ổn định hơn, đề xuất sử dụng để chơi game.
Windows2000/2003/XP/Vista/Windows7
Kích thước phần mềm : 8MB

Tải về phần mềm U3D TOUCH (5M)

Hướng dẫn cài đặt: Hãy tải về và cài đặt trước trên WEB TOUCH.
Windows2000/2003/XP/Vista/Windows7
Kích thước phần mềm : 5MB